Güllüoğlu Hazır Beton
Kurumsal
Ürünler
İrtibat
İnsan Kaynakları
Güllüoğlu Hazır Beton
Şirketimiz uzman kadrosu ve deneyimiyle Çimko kalite güvencesi ile hazır beton satışı yapmaktadır.
Hazır beton, günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden betonun kullanıldığı her yapıda kullanım alanına sahiptir. Çok miktarda ve kısa zamanda sağlanabilmesi itibariyle elle dökülen betona göre işçilikten, zamandan tasarruf sağlayıp çağdaş bir çalışma imkanı sağlar.
Ülkemizde inşaat sektörünün ne derece kontrolsüz iptidai şartlarda faaliyette bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Çoğunlukla deprem şeridi içersinde yer almamıza rağmen ,inşaat emniyet sınırları içersinde kalacak koşulların sağlanmasına özen gösterilmemekte, genellikle gerekli standardın altında malzeme kullanma alışkanlığı şeklinde gözüken maliyet düşürme çabaları vasıfsız iş gücünün yanlış ve gereksiz yere kullanılması ile başarısızlığa uğramakta ve neticede yeterli kalitede olmayan yüksek maliyetli bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Bu genel özellik inşaat sektöründe özellikle betonun hazırlanmasında,  kullanılmasında ve beton döküm sonrası yapılması gerekli çalışmalarda açıkça görülmektedir.
Betonun granülometrik  özellikleri, kıvamı, beton hazırlanan zeminin özellikleri, betona yabancı maddelerin karışıp karışmadığı dikkate alınmamakta ayrıca rüzgar yağmur gibi doğal şartlar malzeme kaybına sebep olmaktadır.
Bu inceleme sıhhatli ve güvenli bir kentleşme için inşaatlarda hazır beton tesislerinde hazırlanmış standartlara (TS EN 206-1) uygun beton kullanımının ne denli gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  
Güllüoğlu Hazır Beton
Kurumsal
Ürünler
İrtibat
İnsan Kaynakları