Background

CEM II / B-M (P-L) 32,5 R

CEM II / B-M (P-L) 32,5 R

CEM II / B-M (P-L) 32,5 R

CEM II / A-M (P-L) 42,5 R, Portland Kompoze Çimento, Portland Çimentosu klinkeri , priz düzenleyici olarak (alçı taşı) , % 21-35 oranında katkı ( Puzolan - Kalker) ve en çok % 5’ e kadar minör ilave bileşen ile birlikte öğütülmesi sonucu TS EN 197 -1: 2012 “Çimento – Bölüm 1 :Genel Çimentolar – Bileşim , Özellikler ve uygunluk kriterleri ”standardına uygun imal edilen, 2 günlük basınç mukavemeti en az 10 MPa ve 28 günlük basınç mukavemeti en az 32,5 MPa, en fazla 52,5 MPa olan çimentodur.

CEM II / A-M (P-L) 42,5 R KULLANIM ALANLARI

Genel amaç için her türlü inşaatta
Her türlü betonarme yapılar
Yer betonları
Genel olarak prefabrik betonarme elemanların üretimi
Su depoları
Beton ve betonarme borular
Beton briket üretimi
Duvar ve sıva işleri